Nieuwe inschrijving voor G-initiatieles op woensdag 7 september 2022 voor kinderen met verstandelijke beperking vanaf 5 jaar (16u - 17u) in instituut Bert CarlierNaam*
Voornaam*
Geslacht* Mannelijk Vrouwelijk X
Geb.datum* //
Nationaliteit*
Rijksregisternummer is enkel nodig bij Belgische nationaliteit.
Gelieve 'geen' of 'none' in te vullen bij andere nationaliteit.
Rijksregisternr.* InfO Uittreksel Decreet
Straatnaam en nr.*
postnr.*
Gemeente*
Telefoon 1*
Telefoon 2
Telefoon 3
Mail 1*
Mail 2
Mail 3
Mail 4
Naam Ouder 1
Naam Ouder 2
Keuze zwembad* G-zwemmen Bert Carlier Woensdag

* Dit zijn verplichte velden om aan onze goede werking te voldoen.
Om te annuleren, selecteer een andere pagina.