Privacy

 • Lidmaatschap:

  Hiervoor hebben we persoonsgegevens nodig. Sporta Team (verzekering) en SwimAcad gebruiken je gegevens enkel voor de clubwerking. Enkel de bestuursleden en de vrijwilligers van het onthaal hebben toegang tot de via gebruikersnaam en paswoord beveiligde gegevens. Deze worden nooit aan derden doorgespeeld.
  Deze persoonsgegevens zijn:
  • Naam en voornaam

  • Geboortedatum

  • Geslacht

  • Nationaliteit

  • Adres                              

  • Mail-adres(sen)                              

  • Telefoonnummer(s)                              

  • Rijksregisternummer (Sporta en SwimAcad zijn via het decreet van 10 juni 2016 gemachtigd om het rijksregisternummer van de aangesloten leden op te vragen en te bewaren in het ledenbestand (Art. 11 §1 4°))

 • Communicatie:

  De club zal op geregelde tijdstippen via mail informatie doorsturen over de clubwerking. Je kan je hieruit uitschrijven, maar bemerk wel dat indien je of je kinderen lid zijn van de club, hierdoor informatie je niet zal bereiken (vakantieregelingen, evenementen, uitzonderlijke sluitingen zwembad, enz...).
 • Huishoudelijk reglement:

  • Elk lid voorziet altijd de juiste persoonsgegevens aan de SwimAcad (vb. bij verhuizen, nieuw adres doorgeven).

  • Elk lid is op tijd aanwezig voor de training. Indien men op voorhand weet dat men door omstandigheden te laat zal zijn, wordt de zwemclub op voorhand verwittigd via info@swimacad.be.

  • Elk lid dat betaald heeft, heeft recht om deel te nemen aan de zwemlessen. Een afbetalingsplan kan voorzien worden.

  • De bezittingen van andere personen worden gerespecteerd.

  • De zwemmers dragen zwemkledij overeenkomstig de regels van het zwembad.

  • Er is een nultolerantie voor racistische uitlatingen, uitingen van bedreigingen, sexueel grensoverschrijdend gedrag, verbaal- en/of lichamelijk geweld. Meldingen via volgend email-adres: api@swimacad.be.

  • Er wordt niet getreiterd, gescholden, geroddeld of gepest. Pestgedrag kan gemeld worden via volgend email-adres: api@swimacad.be.

  • Leden hebben respect voor het personeel van het zwembad, de trainers en bestuursleden van de club.


  • De trainers en redder hebben steeds gelijk en worden gehoorzaamd.

  • Ouders laten hun (jonge) kinderen naar het toilet gaan en douchen voor ze het zwembad betreden. Schmink en vuil wordt verwijderd voor ze het zwembad betreden.

  • Ouders mogen het zwembad niet betreden met schoenen. Voorbij de kleedkamer, richting zwembad zijn schoenen verboden.

  • De kleedcabines en het zwembad worden proper achtergelaten.

  • Afhankelijk van de groep, waarin de zwemmer zich bevindt, zijn doelstellingen vastgelegd. Deze kunnen teruggevonden worden onder de groepsindeling op de website: www.swimacad.be. Een zwemmer gaat pas over van groep, indien hij/zij voldoet aan de doelstellingen. Dit wordt bepaald door de trainers, eventueel in overleg met de hoofdtrainer. Overgangen gebeuren op vastgelegde momenten.

  • Dit huishoudelijk reglement geldt zolang de zwemmer lid is van de club.


 • Publicaties:

  Tijdens de SwimAcad-activiteiten, of activiteiten waaraan de SwimAcad deelneemt of meewerkt, kunnen foto´s en/of filmpjes genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijks te zien zijn. Deelname aan SwimAcad-activiteiten betekent dat u toestemming verleent dat de SwimAcad vzw deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn, dragers, zoals o.m. website, gesloten facebook pagina voor de leden, tijdschriften en folders, publiceert.
  Deze worden nooit aan anderen doorgegeven.